JURIDISCH ADVISEUR

A.G.H. (Theo) Maatman

Ik ben de oprichter en naamgever van Juridisch Adviesbureau JabM. Mijn inspiratie voor dit werk, sinds 2013, is o.a. de “Mattheüs 18” methode.

„Wanneer voorts uw broeder een zonde begaat, ga zijn fout dan blootleggen tussen u en hem alleen. Indien hij naar u luistert, hebt gij uw broeder gewonnen. Luistert hij echter niet, neem dan nog één of twee met u, opdat uit de mond van twee of drie getuigen elke zaak bevestigd wordt. Indien hij naar hen niet luistert, spreek dan tot de gemeente. Als hij niet naar hen luistert, leg het dan voor aan de gemeente. Als hij zelfs naar de gemeente niet luistert, dan moeten jullie hem net zo bezien als een heiden en een belastinginner.” — Mattheüs 18:15-17.


Mijn focus ligt dus in de eerste aanleg bij op het oplossen van conflicten conform de normen en waarden zoals die in de Bijbel zijn opgetekend. Het zijn deze normen en waarden die in ons leven als christen centraal staan. Dat betekent dat eerlijkheid voorop staat, zowel naar de cliënt, als ook naar de wederpartij toe.

Dat wij ons bij de behandeling van juridische problemen laten leiden door Bijbelse beginselen betekent niet dat wij alleen christenen willen bijstaan. Wij staan iedereen graag terzijde in zijn of haar zoektocht naar rechtvaardigheid, onafhankelijk van het geloof en/of de achtergrond van de cliënt, zo lang niet verwacht wordt dat wij inbreuk maken op deze door ons gekoesterde normen en waarden.


Daarnaast verwachten wij van onze cliënten dat ook zij eerlijk zijn, zowel naar ons als naar de wederpartij toe. Deze eerlijkheid is noodzakelijk voor de vertrouwensrelatie die wij met onze cliënten moeten hebben om hun belangen naar behoren te kunnen behartigen. Op het moment dat het vertrouwen weg zou vallen zouden wij niet meer in staat zijn om ons werk naar behoren te doen

Uiteraard wordt een verder beloop van de kwestie uitvoerig besproken. Ik werk samen met een vaste groep van kleine bedrijven, met wie ik een nauwe samenwerking heb waardoor de lijnen kort zijn en snel kan schakelen zonder dat er veel tijd verloren gaat. De doelstelling is om elke cliënt en elke zaak dé aandacht te geven die hij of zij verdient.


Opleidingen

Juris Doctorate Degree in Law

Juli 2005

University of Queensland


- Civil Procedures
- Constitutional Laws
- Contract Law
- Courtroom Procedures
- Property and Real Estate Law
- Civil Law
- Public Law
- International Law
- Business Law

Diploma Legal Studies

maart 2017

Refreshment program

Alternative Dispute Resolution (ADR)

Juni 2017

Refreshment program

Adversary Trail System

Mei 2017

Refreshment program

Laws and Judicial System

December 2016

Refreshment program

Praktijkvoorbeelden

Een zakelijk conflict waarbij de eisende partij, de gedaagde non-conformiteit verwijt. Lopende zaak bij de Rechtbank Overijssel (Zwolle)

Enkele deurwaarders die het niet zo nauw nemen met de beslagvrije voet. Lopende zaken bij de KBVG.

Vorderingen die verjaard zijn blijven bestaan maar zijn oninbaar. Incassobureau\'s die dossiers niet op orde hebben, verjaring, geen bewijs van overeenkomst tussen de \'schuldenaar en opdrachtgever\' en geen bewijs van het stuiten van verjaring.... Case closed.

Enkele incassobureau\'s berekenen bij elk schrijven telkens opnieuw incassokosten en nakosten rente. Lopende zaken bij het KBVG.

(Opname na een Status Epilepticus, gevolgd door een Lacunair Infarct) Arts Neuroloog die nauwelijks actie onderneemt, geen tijdige en geen juiste diagnose stelt, niet de juiste handelingen verricht (standaard richtlijnen)...... Lopende zaak....

Bent u het niet eens met de manier waarop u bij BKR geregistreerd bent? Stuur dan een brief naar de betreffende instelling of kredietverstrekker, dus niet naar het BKR, met een verzoek tot correctie. Is uw bezwaar terecht, dan worden de gegevens gewijzigd. Krijgt u gelijk dan geeft de kredietverlener opdracht aan het BKR om uw gegevens aan te passen. Is de kredietverlener het met u oneens dan kunt u terecht bij de Geschillencommissie van het BKR. De kosten van de behandeling zijn € 22,50. Dit bedrag krijgt u terug als u in het gelijk gesteld wordt. De uitspraak van deze commissie is bindend.

3 Cliënten zijn onterecht (negatief) gemeld bij het BKR door een postorderbedrijf of incassobureau. Drie complexe zaken waarbij zorgvuldigheid een grote rol heeft gespeeld en uiteindelijk tot het doorhalen van de codering heeft geleid.

Kinderarts doet zonder kennisgeving melding bij Veilig Thuis. Geen hoor-wederhoor, geen overleg met ouders. Kinderarts geeft een eigen kleur aan het verhaal. Zaak nu voor het Regionaal Tuchtcollege voor Gezondheidszorg te Zwolle

Lidmaatschappen:

  • Nederlandse Juristen-Vereniging (NJV)
  • Vereniging voor Familie- en Jeugdrecht (FJR)
error: