JURIDISCH ADVISEUR

A.G.H. (Theo) Maatman

Ik ben de oprichter en naamgever van Juridisch Adviesbureau JabM. Mijn inspiratie voor dit werk, sinds 2013, is o.a. de “Mattheüs 18” methode.

„Wanneer voorts uw broeder een zonde begaat, ga zijn fout dan blootleggen tussen u en hem alleen. Indien hij naar u luistert, hebt gij uw broeder gewonnen. Luistert hij echter niet, neem dan nog één of twee met u, opdat uit de mond van twee of drie getuigen elke zaak bevestigd wordt. Indien hij naar hen niet luistert, spreek dan tot de gemeente. Als hij niet naar hen luistert, leg het dan voor aan de gemeente. Als hij zelfs naar de gemeente niet luistert, dan moeten jullie hem net zo bezien als een heiden en een belastinginner.” — Mattheüs 18:15-17.


Mijn focus ligt dus in de eerste aanleg bij op het oplossen van conflicten conform de normen en waarden zoals die in de Bijbel zijn opgetekend. Het zijn deze normen en waarden die in ons leven als christen centraal staan. Dat betekent dat eerlijkheid voorop staat, zowel naar de cliënt, als ook naar de wederpartij toe.

Dat wij ons bij de behandeling van juridische problemen laten leiden door Bijbelse beginselen betekent niet dat wij alleen christenen willen bijstaan. Wij staan iedereen graag terzijde in zijn of haar zoektocht naar rechtvaardigheid, onafhankelijk van het geloof en/of de achtergrond van de cliënt, zo lang niet verwacht wordt dat wij inbreuk maken op deze door ons gekoesterde normen en waarden.


Daarnaast verwachten wij van onze cliënten dat ook zij eerlijk zijn, zowel naar ons als naar de wederpartij toe. Deze eerlijkheid is noodzakelijk voor de vertrouwensrelatie die wij met onze cliënten moeten hebben om hun belangen naar behoren te kunnen behartigen. Op het moment dat het vertrouwen weg zou vallen zouden wij niet meer in staat zijn om ons werk naar behoren te doen

Uiteraard wordt een verder beloop van de kwestie uitvoerig besproken. Ik werk samen met een vaste groep van kleine bedrijven, met wie ik een nauwe samenwerking heb waardoor de lijnen kort zijn en snel kan schakelen zonder dat er veel tijd verloren gaat. De doelstelling is om elke cliënt en elke zaak dé aandacht te geven die hij of zij verdient.


Lidmaatschappen:

  • Nederlandse Juristen-Vereniging (NJV)
  • Vereniging voor Familie- en Jeugdrecht (FJR)
error: