ONZE DIENSTEN

Staat hieronder niet wat u zoekt? Vraag het ons gerust.

KLACHTEN/GESCHILLEN

Wanneer je een klacht wilt indienen, is het belangrijk dat je weet wat je rechten zijn en wat de klachtenprocedure van de organisatie waarbij je een klacht in wilt dienen is. Wees bijvoorbeeld goed geïnformeerd over de eventuele termijn waarbinnen je je klacht moet indienen.  Informatie over de klachtenprocedure kun je vaak vinden op de website van de organisatie onder de voorwaarden.

SCHULDEN/INCASSO

Heeft u schulden gemaakt en een brief van een incassobureau ontvangen of wilt u dit juist voorkomen maar u weet niet hoe? Of bent u het niet eens met het bedrag dat de schuldeiser van u vraagt of  met de hoogte van een beslagvrije voet? Wij kunnen u adviseren welke stappen u moet ondernemen om ergere maatregelen te voorkomen of om tot regeling te komen.

INCASSO/DEBITEUREN

Betaalt een klant of andere contractpartij niet en bent u van mening dat hiertoe wel een plicht bestaat dan adviseren wij u graag over de incassomogelijkheden. Mocht het niet mogelijk zijn de vordering buitengerechtelijk te verhalen op de tegenpartij dan kunnen wij u adviseren over de kosten en de haalbaarheid van een gerechtelijke procedure en de mogelijkheden om beslag te laten leggen.

TUCHTRECHT

Verschillende klachten kunnen voorkomen over zorg. Als u helemaal niet tevreden bent over de zorg of ondersteuning die u krijgt, kunt u een klacht indienen. U kunt klachten hebben over uw zorgverlener zelf of misschien wel over een zorginstantie. Elke vraag die per telefoon of email wordt gesteld gegarandeerd binnen 24 uur beantwoord. Neem contact op voor gratis juridisch advies.

ARBEIDSGESCHILLEN

Bij onenigheid tussen werkgever en werknemer is het raadzaam voor beide partijen om juridisch advies inwinnen. Door tijdig inzicht te krijgen in het conflict en te weten hoe uw rechtspositie is, worden escalaties vaak voorkomen. Wij helpen zoeken naar een constructieve oplossing zodat lange procedures worden voorkomen.

KOPEN VIA....

Kopen via internet of telefoon. Op de website zag het er perfect uit maar na de bezorging bent u teleurgesteld. Kunt u de koop ongedaan maken? Of heeft u aan de telefoon iets gekocht maar zijn daarbij bepaalde voorwaarden niet goed bij u overgekomen? Wat nu?  Voor aankopen ‘op afstand’ zijn gelukkig wettelijk regels vastgelegd. Wij kunnen u helpen bij het ongedaan maken van een verkoop of het ontbinden van een koopovereenkomst.

AANKOPEN/GARANTIE

In een garantiebewijs staat precies op welke garanties u recht heeft en hoe lang deze garantie geldt. Toch ontstaan hierover regelmatig meningsverschillen, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van non-conformiteit. Komt u er met de verkopende partij niet uit en bent u van mening aanspraak te kunnen maken op garantie of wilt u dat zeker weten? Dan helpen wij u graag verder.

BESTUURSRECHT

In het bestuursrecht staan de wetten waaraan de overheid zich moet houden bij het besturen van het land. Bij het bestuursrecht wordt geregeld hoe de overheid met haar burgers moet omgaan. De belangrijkste wet in het bestuursrecht is de Algemene wet bestuursrecht, die de overheidsorganen een groot aantal regels geeft voor de uitoefening van de bestuurstaak.

VVE- APPARTEMENTSRECHT

Een geschil? De financiële verplichtingen? Hinder of overlast? Gemeenschappelijk of privé gebruik? Verplichtingen appartementseigenaren? Weigering aanpassing of verbouwing? Een besluit in strijd met de wet, akte van splitsing, statuten, huishoudelijk reglement of de redelijkheid en billijkheid? In al deze gevallen (en nog vele andere) kunnen wij u informeren, adviseren en zo nodig voor u procederen.

RECHTTOE & RECHTAAN

Het succes van onze cliënten is bepalend voor ons. Het succes en de samenwerking helpt om het doel van onze cliënten te bereiken.

Sterk geïnspireerd en gemotiveerd door de "Mattheüs 18" methode, proberen wij ten allen tijde eerst een minnelijk traject. Ambassadeurschap is veelal verstandiger. Hebben wij het minnelijke traject doorlopen dan overleggen wij met u of, en hoe wij verder gaan.

HET PROCES

GRATIS 1e CONSULT

U heeft een probleem of een vraag? Maar wilt u eerst even vrijblijvend de kwestie voorleggen aan een advocaat? Dat kan. In een half uur of een uur kunnen wij een globale inschatting of advies geven. Kosteloos en geheel vrijblijvend.

HET DOSSIER

Tijdens een van de vervolggesprekken nemen wij de tijd voor u, door te luisteren naar wat u wil zeggen/aangeven. Daarnaast bent u in het bezit van relevante bewijsstukken. Systematisch werken wij naar een goede opbouw van uw dossier.

MINNELIJK TRAJECT

Wij zoeken contact met de tegenpartij. Dat kan schriftelijk, per telefoon of middels een bezoekje. Wij leggen dan de kwestie voor aan de tegenpartij zodat hij/zij kan reageren. Wij proberen dan uiteraard tot een (minnelijke) oplossing te komen.

JURIDISCH TRAJECT

Dit traject is het laatst gekozen middel. De weg naar de rechtbank. Afhankelijk van uw kwestie kunnen wij u bijstaan. In sommige kwesties bent u verplicht een advocaat nodig. Ook daarmee kunnen wij u van dienst zijn. Wij werken samen met enkele betrouwbare advocaten uit de regio.
error: